Platby Klub MARCO

Školkovné, plavecké kurzy:            číslo účtu    2318974349/0800

Stravné školka:                                       číslo účtu    544265349/0800

V platbách uvádějte:

Variabilní symbol:                           Rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Specifický symbol:                  01       Kurzy plavání kojenců s rodiči (PKB)

                                               02       Kurzy plavání dětí bez rodičů (PPV)

                                               03       Školkovné

                                               04       Ostatní platby

 Zpráva pro příjemce:           Jméno a příjmení dítěte