Přihláška na kurzy plavání

Jméno dítěte (bez háčků a čárek):
Datum narození dítěte :
Typ kurzu :
Telefon :
E-mail :