Aktuální podmínky Covid19 pro vstup do provozoven sledujte zde:

https://www.mzcr.cz/