Zásady ochrany osobních údajů

 

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Naše společnost, Klub MARCO z.s., přistupuje k ochraně osobních údajů, které nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu objednavky@marcofitness.cz.

Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

 

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

 

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

 

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.

 

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Toto se netýká informací, které zpracováváme na základě ostatních právních titulů.

 

Kamerový systém

Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje plaveckou školu, je v prostorách bazénu instalována kamera pro sledování probíhajících lekcí. Tato služba je dostupná pouze na základě autorizovaného přístupu, který je přidělován pouze účastníkům kurzů plavání.  Dále slouží pro potřeby zvýšení bezpečnosti pobytu osob v bazénu. Kamerový systém je provozován v souladu s právními předpisy.

 

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace či přihlášení. Naše internetové stránky nepoužívají cookies ani žádné jiné formy sledování, či vyhodnocování - není to třeba.